Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, hai chức, hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 1,32 mol CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 400ml dung dịch KOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho tiếp 100ml dung dịch HCl 0,8M để trung hòa lượng KOH dư, cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 0,16 mol hỗn hợp Y gồm hai ancol có tỷ khối so với He bằng 12,375 và m gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Giá trị của m là:

A.

36,68.

B.

40,20.

C.

35,40.

D.

41,48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số mol các chất là: img1  Y gồm hai ancol và Z gồm hai muối (KCl và muối axit) img2Gốc ancol và gốc axit giống nhauimg3Đặt công thức các chất trong X là R(COOH)2, img4img5  Xác định công thức chung của ancol: img6  img7  Y gồm các ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức trung bình là img8  img9  Quy đổi hỗn hợp X thành R(COOH)2img10. Coi X và HCl phản ứng vừa đủ với KOH theo sơ đồ sau: img11  img12  img13  img14 

Xét giai đoạn đốt cháy X: X gồm CnH2n-2O4 (axit): 0,16 mol C2,25H6,5O: 0,16 mol img15  img16  img17   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.