Hỗn hợp X gồm Na và một kim loại kiềm thổ A có tổng khối lượng 3,15 gam. Hòa tan X trong nước dư kết thúc phản ứng thấy có 1,68 lít khí thoát ra (đktc). Kim loại A là:

A.

Ba.

B.

Mg.

C.

Ca.

D.

Sr.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ca.

=  = 0,075 (mol).

2Na + 2H2O  2NaOH + H2↑    (1)

x                                   0,5x

A + 2H2O  A(OH)2 + H2↑      (2)

y                      y

Từ (1) và (2)  0,5x + y = 0,075  x + 2y = 0,15    (3)

Mặt khác: 23x + MAy = 3,15  (4)

Từ (3) và (4)  y =  < 0,075  M < 42 g/mol.

Trong các kim loại kiềm thổ có M < 42 g/mol chỉ có Ca phản ứng được với nước ở điều kiện thường  M là Ca.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...