Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1, R2 có hoá trị x, y không đổi (R1, R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại). Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít khí NO duy nhất ở đktc. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được bao nhiêu lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc.    

A.

A. 0,224 lít

B.

B. 0,336 lít

C.

C. 0,448 lít

D.

D. 0,672 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bảo toàn e : ne KL trao dổi = 3nNO = 10nN2 => nN2 = 0,015 mol => V = 0,336 lit    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.