Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở (không chứa chức khác). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng vừa đủ 1,165 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng NaOH thu được hỗn hợp các muối và ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối thu được 11,66 gam Na2CO3 thu được 0,31 mol CO2, còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu được thì cần vừa đủ 0,785 mol O2 thu được 0,71 mol H2O. Giá trị m là :  

A.

A: 18,16

B.

B: 20,26

C.

C: 24,32

D.

D: 22,84

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Khi đốt hỗn hợp muối ta có : img1  - Xét quá trình đốt hoàn toàn lượng ancol có : img2 (với img3= 0,22 mol) img4  - Xét quá trình đốt cháy hỗn hợp muối có : + Nhận thấy rằng : img5 img6  img7  - Khi cho hỗn hợp E tác dụng với NaOH thì: img8  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.