Hợp chất có liên kết cộng hoá trị được gọi là :

A. Hợp chất phức tạp.
B. Hợp chất cộng hóa trị.
C. Hợp chất không điện li.
D. Hợp chất trung hoà điện.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.