Hợp chất có CTCT:  có tên là:

A.

2,2,3,3-tetrametyl propan.

B.

2,4-đimetyl pentan.

C.

2,4-đimetyl butan.

D.

1,1,3-trimetyl butan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,4-đimetyl pentan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...