Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn X thu được . Biết X tác dụng được với NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT thu gọn của X là:

A.

HCOOCH2CH3.

B.

HCOOCH=CH2.

C.

HCOOCH3.

D.

HCOOCH2CH=CH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HCOOCH=CH2.

X tham gia phản ứng với NaOH nên X có nhóm chức (COO).

Ta có   : : = 3 : 2 : 3

từ đó ta có phương trình pư dưới dạng thu gọn như sau

X + 3O2 3CO2 + 2H2O

Ta có nC = 3 mol; nH = 4 mol; nO(trong X) = 3.2 + 2.1 − 3.2 = 2 (mol).

tỉ lệ các nguyên tố trong X là nC : nH : nO = 3 : 4 : 2  công thức đơn giản của X là C3H4O2.

Mặt khác, X có nhóm chức (COO), đơn chức (có 2 nguyên tử oxi), nên công thức phân tử của X là C3H4O2.

X tham gia phản ứng tráng bạc  X có nhóm CHO.

Vậy, CTCT của X là HCOOCH=CH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...