Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X + 2NaOH -> X1 + X2 + H2O             (b) X1 + H2SO4 -> X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 -> nilon-6,6 + 2nH2O         (d) 2X2 + X3 -> X5 + 2H2O

Phân tử khối của X5

A.

202.

B.

174

C.

198.       

D.

216.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

202.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.