Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần % khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

CH2=CHCOONH4.

B.

H2NCOO-CH2CH3.

C.

H2NCH2COO-CH3.

D.

H2NC2H4COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

H2NCH2COO-CH3.

Đặt công thức phân tử của X là CxHyOzNt.

 x : y : z : t =  = 3 : 7 : 2 : 1.

 Công thức phân tử của X là C3H7O2N.

nmuối = nX =  = 0,05 (mol)  Mmuối = 97 = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.