Hợp chất Y có công thức cấu tạo :

Y có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

 

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.