Hợp kim nào sau đây của sắt bị ăn mòn chậm nhất?

A.

Fe - Ni.

B.

Fe - Sn.

C.

Fe - Cu.

D.

Fe - Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fe - Ni.

Vì Niken có tác dụng làm tăng độ bền, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao.

(SGK hóa học 12 nâng cao trang 216)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.