Hướng núi Tây Bắc - Đông Nam là hướng núi chủ yếu của

A.

toàn bộ vùng Đông Bắc Bộ.

B.

toàn bộ vùng Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.

C.

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

toàn bộ vùng Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.