Hướng tây bắc - đông nam của địa hình được thể hiện rõ ở các vùng núi nào của nước ta?

A.

Vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Nam.

B.

Vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

C.

Vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam.

D.

Vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Hướng tây bắc - đông nam của địa hình được thể hiện rõ ở các vùng núi nào của nước ta là vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.