Huyện Yên Mỹ có img1 người. Với mức tăng dân số bình quân 1,5%/ năm thì sau img2 năm, dân số của Huyện Yên Mỹ sẽ vượt lên img3 người. Hỏi img4 nhỏ nhất là bao nhiêu?  

A.

 img1 năm.

B.

 img1 năm.

C.

 img1 năm.

D.

 img1 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Áp dụng công thức: img1 , trong đó img2; img3; Theo đề ta có img4.

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.