Kế hoạch Nava dự định sẽ thực hiện trong thời gian bao lâu?

A.

18 tháng.

B.

2 năm.

C.

8 tháng.

D.

20 tháng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

18 tháng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.