Kẻ thù nào đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A.

Đế quốc Anh.

B.

Các lực lượng phản cách mạng trong nước.

C.

Bọn Việt Quốc, Việt Cách.

D.

Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đế quốc Anh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...