Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A.

quân Anh.

B.

quân Nhật.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

thực dân Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

thực dân Pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.