Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về công suất tức thời của dòng điện xoay chiều?

A.

Công suất tức thời luôn là một hằng số.

B.

Công suất tức thời biến thiên điều hoà theo thời gian.

C.

Công suất tức thời phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc nhất.

D.

Công suất tức thời biến thiên theo thời gian với quy luật hàm số mũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Công suất tức thời biến thiên điều hoà theo thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.