Kết quả của phép tính 24 : 2 là:

A.

12

B.

14

C.

10

D.

11

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 24 : 2 = 12.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...