Kết quả của phép tính: 603 – 212 là:

A.

391

B.

381

C.

491

D.

481

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 603 – 212 = 391. Vậy kết quả của phép tính 603 - 212 là 391.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...