Kết quả của tích phân img1 được viết ở dạng img2 img3, img4. Khẳng định nào sau đây là sai?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1. Vậy img2, img3. Suy ra img4 . Vậy B sai.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.