Khai triển của biểu thức img1được viết dưới dạng img2. Tổng img3 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

0

D.

-1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Lấy img1 ta được img2 Lấy img3 ta được img4 Cộng lại ta được img5 Suy ra img6  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...