Khai triển đa thức img1 ta được img2  Mệnh đề nào sau đây là đúng?                  

A.

A. img1

B.

B. img1                

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có img1  Hệ số của img2 ứng với img3 img4hệ số cần tìm img5 Chọn C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...