Khai triển img1 ta được đa thức img2 với img3 là các hệ số thực. Tính img4 ?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta có: img1 (1) Thay x = -1 vào hai vế của (1) ta được: img2  Vậy img3   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...