Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.

1256g = 1kg 256g

B.

1256g = 12kg 56g

C.

1256g = 125kg 6g

D.

1256g = 12kg 256g

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 1256g = 1000g+ 256g = 1kg 256g. Vậy khẳng định đúng là: 1256g = 1kg 256g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.