Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.

Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kém bền vững.

B.

Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và có cấu trúc tinh thể đặc khít.

C.

Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại bền vững.

D.

Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc kim loại nặng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và có cấu trúc tinh thể đặc khít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.