Khẳng định nào sau đây là sai về hàm số img1.

A.

 Số cực trị của hàm số là img1.

B.

 Số điểm cực trị của hàm số là img1.

C.

 Hàm số có img1 giá trị cực trị, đồ thị của hàm số có img2 điểm cực trị.

D.

 Hàm số đạt cực đại tại img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1. Đạo hàm img2 Do đó số điểm cực trị của hàm số là img3. Nhận thấy img4 nên số cực trị của hàm số là img5. Suy ra hàm số có img6 giá trị cực trị, đồ thị của hàm số có img7 điểm cực trị. Hàm số đạt cực đại tại img8. Vậy A là đáp án sai.

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.