Khẳng định nào sau đây sai?

A.

Hàm số img1 không có cực trị.        

B.

Hàm số img1 có cực trị.

C.

Hàm số img1 không có cực trị.        

D.

Hàm số img1 có đồng biến, nghịch biến trong từng khoảng nhưng không có cực trị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  ·        img1img2; img3img4 (hàm số không có cực trị). Vậy A đúng. ·        img5img6     Hàm số img7 có một cực trị. Vậy B đúng. ·        Ta có: img8img9 img10 không xác định tại img11 Bảng biến thiên:   Theo bảng biến thiên hàm số có một cực trị. Vậy C sai. ·        img12img13 đồng biến khi img14, nghịch biến khi img15 nhưng không có cực trị. Vậy D đúng.    

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.