Khẳng định nào sau đây về hiện tượng quang điện là đúng với lý thuyết sóng ánh sáng:

A.

Không có electron quang điện nào được giải phóng nếu ánh sáng có tần số nhỏ hơn một tần số giới hạn nào đó, bất kể ánh sáng có cường độ là bao nhiêu.

B.

Số electron quang điện được giải phóng trong một giây tỉ lệ với cường độ ánh sáng kích thích.

C.

Đối với một kim loại, không phải ánh sáng có bước sóng nào cũng gây ra hiện tượng quang điện.

D.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ ánh sáng kích thích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số electron quang điện được giải phóng trong một giây tỉ lệ với cường độ ánh sáng kích thích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...