Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Ta có: img1 img2. Suy ra A. đúng. img3 img4. Suy ra B. đúng. img5 img6. Suy ra C. đúng.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.