Khí bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02 (m3) và nội năng biến thiên 1280 (J). Nhiệt lượng đã truyền cho khí là bao nhiêu? Biết quá trình là đẳng áp ở áp suất 2.105 (Pa).

A.

2720 (J).

B.

5280 (J).

C.

4000 (J).

D.

Không phải các giá trị trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5280 (J).

Công của khí thực hiện: A = p.ΔV = 4000 (J).

                            Q = A + ΔU = 5280 (J).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.