** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V).

Công thoát của êlectron với kim loại dùng là catốt tế bào này là:

A.

A = 1,8 (eV).

B.

A = 8,1 (eV).

C.

A = 18 (eV).

D.

A = 81 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = 1,8 (eV).

Công thoát của êlectron: Từ phương trình Anh-xtanh:

ε = = A + mv02 A = − e.Uh.

− e.Uh = − 1,6.10−19.1,26 ≈ 2,9.10−19 (J) ≈ 1,8 (eV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...