** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V).

Công suất của nguồn bức xạ (công suất nguồn bức xạ được chuyển hoàn toàn thành công suất của chùm sáng chiếụ vào catốt) là:

A.

P = 0,15 (W).

B.

P = 0,15 (kW).

C.

P = 1,5 (W).

D.

P = 1,5 (kW).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

P = 0,15 (W).

Công suất nguồn bức xạ có độ lớn bằng: Theo điều kiện bài toán, công suất nguồn bức xạ bằng công suất chùm phôtôn và bằng năng lượng toàn bộ phôtôn được phát xạ trong 1 (s):

PΦ = nλ = Pn  Pn = nλ = 0,36.1017. ≈ 0,15 (W).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...