Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc. Menđen đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình:

A.

100% đồng tính.

B.

1/3 cho F3 đồng tính : 2/3 cho F3 phân tính 3:1.

C.

100% phân tính.         

D.

2/3 cho F3 đồng tính : 1/3 cho F3 phân tính 3:1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc => F2 có thể có kết quả là AA hoặc Aa => F3 1/3 AA có: AAxAA => 100% đồng tính giống. P 2/3 Aa có: AaxAa=> tỉ lệ kiểu gen: 1AA:2Aa:1 aa.

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.