Khi chuẩn độ để tránh những sai số lớn ,người ta dùng dung dịch chuẩn có nồng độ .

A.

Lớn hơn nhiều nồng độ của chất cần xác định .

B.

Bé hơn nhiều nồng độ của chất cần xác định .

C.

Đúng bằng nồng độ của dung dịch cần xác định .

D.

Xấp xỉ với nồng độ của dung dịch chất cần xác định .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xấp xỉ với nồng độ của dung dịch chất cần xác định .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...