Khi chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận phải dùng thể truyền vì:

A.

thể truyền dễ xâm nhập vào tế bào cho.

B.

thể truyền có chứa gen đánh dấu giúp ta dễ nhận biết.

C.

gen đơn lẻ cần chuyển trong tế bào không tự nhân đôi được.

D.

thể truyền nhờ có khả năng tự nhân đôi độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

gen đơn lẻ cần chuyển trong tế bào không tự nhân đôi được.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...