Khi đề cập hóa thạch, phát biểu nào sau đây sai?

1. Bất kì sinh vật nào chết cũng biến thành hóa thạch.

2. Chỉ đào ở các lớp đất đá thật sâu, mới phát hiện được hóa thạch.

3. Không bao giờ tìm được hóa thạch còn tươi nguyên, vì sinh vật đã chết trong thời gian quá lâu.

4. Hóa thạch là dẫn liệu quý giá, dùng để nghiên cứu lịch sử xuất hiện trái đất.

Phương án đúng là:

A.

1, 2.

B.

2, 3, 4.

C.

1, 2, 3.

D.

1, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 2, 3.

1. Bất kì sinh vật nào chết cũng biến thành hóa thạch.

2. Chỉ đào ở các lớp đất đá thật sâu, mới phát hiện được hóa thạch.

3. Không bao giờ tìm được hóa thạch còn tươi nguyên, vì sinh vật đã chết trong thời gian quá lâu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.