Khi điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng Cu, ở catot xảy ra quá trình:

A.

Cu − 2e  Cu2+.

B.

Cu2+ + 2e  Cu.

C.

2H2O + 2e  2OH + H2.

D.

2H2O − 4e  4H+ + O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cu2+ + 2e  Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...