Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi điện tích dịch chuyển tạo với chiều đường sức 60 0 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

A.

5 J.        

B.

img1 J.

C.

 img1J.

D.

7,5 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Công thức tính công của lực điện là A = q.E.d.cos(60), do ta đã biết q.E.d = 10(J) -> A = 5(J).

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.