Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của độ dài dây treo con lắc) thì tần số dao động điêu hoà của nó sẽ:

A.

Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.

B.

Tăng vì chu kỳ dao động giảm.

C.

Tăng vì tần số tỷ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.

D.

Không đổi vì tần số dao động của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.

Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của độ dài dây treo con lắc) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.