Khi đưa ra lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi, người nói phải chú ý điều gì ?

A.

Dùng giọng điệu phù hợp và thêm từ “ạ” vào cuối lời yêu cầu, đề nghị

B.

Nói thật to để người nghe tập trung, chú ý

C.

Nói càng dài càng tốt

D.

Không cảm ơn người được yêu cầu, đề nghị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...