Khi đung nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là:           

A.

CH3COOC2H5

B.

HCOOC2H5

C.

CH3COOCH3

D.

C2H5COOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.