Khi được giác ngộ lí tưởng, nhà thơ Tố Hữu đã có một nhận thức mới về lẽ sống, lẽ sống đó được thể hiện trong bài Từ ấy, lẽ sống đó là:

A.

đề cao "cái tôi".

B.

gắn bó giữa "cái tôi" với "cái ta".

C.

"cái tôi" hay "cái ta" đều vô nghĩa, tất cả đều là hư vô.

D.

triệt tiêu "cái tôi", chỉ còn có "cái ta" là có ý nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

gắn bó giữa "cái tôi" với "cái ta".

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.