Khi enzim có nhiệt độ trên tối ưu, các liên kết hiđrô giữ cho cấu hình ổn định của enzim bị phá hủy sẽ dẫn đến

A.

hiện tượng tự điều chỉnh enzim, đảm bảo hoạt động xúc tác bình thường.

B.

biến tính enzim làm cho trung tâm hoạt động của enzim bị biến đổi không khớp với cơ chất.

C.

biến đổi enzim nhưng trung tâm của enzim không thay đổi vẫn khớp với cơ chất.

D.

trung tâm hoạt động của enzim bị biến đổi và khớp với nhiều loại cơ chất khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Biến tính enzim làm cho trung tâm hoạt động của enzim bị biến đổi không khớp với cơ chất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.