Khi gắn vật có khối lượng m1 = 4kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 = 1s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với chu kì T2 = 0,5s. Khối lượng m2 bằng:

A.

0,5kg.

B.

2kg.

C.

1kg.

D.

3kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1 Tương tự: img2 Lập tỉ số: img3 .

Vậy đáp án đúng là C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.