Khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc đặc trưng cho vùng khí hậu?

A.

Cận xích đạo gió mùa.

B.

Cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.

C.

Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.

D.

Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh (sgk Địa lí 12 trang 48).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.