Khi hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện bằng suất điện động của nó thì kết luận nào sau đây là đúng ?

A.

Điện trở trong của nguồn rất nhỏ (r ≈ 0).

B.

Mạch ngoài hở.

C.

Điện trở mạch ngoài rất lớn (R ≈ ∞).

D.

Điện trở trong của nguồn rất nhỏ (r ≈ 0) và mạch ngoài hở hoặc điện trở mạch ngoài rất lớn (R ≈ ∞).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện trở trong của nguồn rất nhỏ (r ≈ 0) và mạch ngoài hở hoặc điện trở mạch ngoài rất lớn (R ≈ ∞).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...