Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

A.

Cung > cầu.        

B.

Cung < cầu.        

C.

Cung = cầu.        

D.

Cầu tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: - Cung > cầu, giá cả hàng hóa sẽ giảm có lợi cho người mua.

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...