Khi một chất điểm dao động điều hòa tới vị trí cân bằng thì:

A.

Gia tốc đạt cực đại.        

B.

Thế năng đạt cực đại.

C.

Động năng đạt cực đại.        

D.

Vận tốc đạt cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Khi chất điểm dao động điều hòa đến vị trí cân bằng thì động năng của vật cực đại.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.