Khi một gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3:3:1:1 ?  

A.

aaBbDd x AaBbdd

B.

AaBbDd x aabbdd

C.

AabbDD x AaBbdd

D.

AaBbDd x AaBbdd

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có 3:3:1:1 = ( 3:1)x(1:1)x1 => P có:

1 gen cả bố mẹ đều dị hợp.

1 gen chỉ có bố hoặc mẹ dị hợp, P còn lại đồng hợp lặn.

1 gen còn lại bố mẹ cho kiểu hình đồng tính 100%

=> AabbDD x AaBbdd.

Vậy đáp án là C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.